Street Fighter V
Capcom
Street Fighter V
Capcom
Street Fighter V
Street Fighter V
Street Fighter V
Akuma
Akuma
Alex
Alex
Balrog
Balrog
Birdie
Birdie
Blanka
Blanka
Cammy
Cammy
Chun-Li
Chun-Li
Dhalsim
Dhalsim
E. Honda
E. Honda
F.A.N.G.
F.A.N.G.
Falke
Falke
G
G
Guile
Guile
Ibuki
Ibuki
Juri
Juri
Kage
Kage
Karin
Karin
Ken
Ken
Kolin
Kolin
Laura
Laura
Lucia
Lucia
M. Bison
M. Bison
Menat
Menat
Nash
Nash
Necalli
Necalli
Poison
Poison
R. Mika
R. Mika
Rashid
Rashid
Ryu
Ryu
Sagat
Sagat
Sakura
Sakura
Urien
Urien
Vega
Vega
Zangief
Zangief
Zeku (Old)
Zeku (Old)
Zeku (Young)
Zeku (Young)
Select a character to see their move list.

If you spot any mistakes, please let me know at
contact@fgmoves.com.